Algemene informatie Stadspas Apeldoorn

De pashouder heeft een tegoed (geld) op de Stadspas. De hoogte hiervan en waaraan dit uitgegeven mag worden is afhankelijk van de regeling en de leeftijd. Naast het uitgeven van tegoed kunt u per doelgroep een actie aanbieden. We raden u aan om dit voor tenminste één doelgroep te doen, bij voorkeur voor meer doelgroepen. 

Algemene voorwaarden v.w.b. de deelname 

 • De gemeente Apeldoorn beslist of u deelnemer wordt van de Stadspas Apeldoorn. Daarbij kijkt de gemeente naar de volgende criteria:
  • Uw onderneming, organisatie, vereniging of vestiging daarvan is gevestigd in de gemeente Apeldoorn en u staat als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • U hebt als ondernemer, organisatie, vereniging of vestiging daarvan een sterke binding met de lokale gemeenschap;
  • De verdeling van deelnemers over de gemeente.
 • Als deelnemer bent u verplicht om de Stadspas Apeldoorn te accepteren van alle doelgroepen, als zij het tegoed (geld) op hun pas bij u willen uitgeven.
 • Iedere vorm van discriminatie is verboden. Constateert de gemeente dat u discrimineert? Dan beëindigt de gemeente uw deelname per direct.
 • Bij een vermoeden van fraude of misbruik door u als deelnemer heeft de gemeente het recht om uw deelname tijdelijk stop te zetten of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Mogelijk doet de gemeente hiervan ook aangifte bij de politie.
 • U meldt de gemeente wanneer u fraude bij een pashouder vermoedt. De gemeente beslist of er verdere actie nodig is. U hoeft als pashouder niet zelf maatregelen te nemen.
 • De gemeente heeft het recht om de voorwaarden tot deelname aan de Stadspas op enig moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden minimaal 4 weken van te voren aan u bekendgemaakt. Verondersteld wordt dat u met deze wijzingen akkoord gaat, tenzij u binnen de termijn van 4 weken aangeeft dat u hiermee niet akkoord gaat. Uw deelname wordt dan beëindigd. Het recht van beëindiging bestaat niet wanneer er sprake is van een kleine wijzigingen die geen of weinig impact heeft op uw deelname.

Voorwaarden voor een actie of activiteit 

 • U kunt per doelgroep een extra (kortings)actie aanbieden. De gemeente Apeldoorn controleert of uw actie past bij de doelgroep en bij de doelstellingen en het beleid van de Stadspas. Hierbij wordt gelet op:
  • de diversiteit en vernieuwing binnen het totale aanbod van activiteiten en acties
  • of u kortingsacties aanbiedt voor meerdere doelgroepen
  • de spreiding van het aanbod over de hele gemeente.
 • De gemeente kan te allen tijde acties terugtrekken.
 • De actie is in ieder geval geldig voor de hieronder genoemde periode. De gemeente kan besluiten de activiteit of actie de daaropvolgende periode niet opnieuw aan te bieden. Indien u geen einddatum aan de activiteit of actie verbindt, kan de gemeente deze activiteit of actie automatisch verlengen.
 • U biedt de activiteit en/of korting aan voor het volledige loopjaar van de regeling op de Stadspas:

Regeling

Geldigheid

RegelRecht regeling groot

van 1 maart tot 1 maart van het daarop volgende jaar

RegelRecht regeling klein

van 1 maart tot 1 maart van het daarop volgende jaar

RegelRecht regeling kinderen

van 1 maart tot 1 maart van het daaropvolgende jaar

Kidskaart school

van 1 juli tot 1 november van hetzelfde kalenderjaar

Kidskaart feestdagen

van 1 november tot 1 februari van het volgende jaar

Mantelzorgwaardering

van 1 november tot 1 november van het volgende jaar

Eindejaarsgeschenk ambtenaren

nader te bepalen, hierover krijgt u later meer informatie

 

 • Als er nieuwe regelingen (en dus nieuwe doelgroepen) toegevoegd worden aan de Stadspas, informeren wij u hierover. U krijgt dan ook informatie over de looptijd van eventuele acties.
 • De Stadspas is niet inwisselbaar voor geld. Daarnaast zijn de Kidskaarten niet inwisselbaar voor slijterijartikelen, tabakswaren, geneesmiddelen of andere niet kind gerelateerde artikelen[1].

 

 

 

[1] Onder een kind verstaan we iedereen onder de 18 jaar.